Moje cesta směrem k alternativní léčbě a hledání sama sebe začala již v dětství, kdy mě táta učil poznávat stromy, květiny a zvířata při procházkách v lese a mamka mi ukázala, jak naslouchat lidem kolem sebe a pomáhat jim v jejich každodenním životě.

Postupně jsem začala sbírat bylinky na nachlazení a léčbu dalších nemocí a přes svou lásku k přírodě, spiritualitu a neustálou touhu rozvíjet se a posouvat se dál, jsem se dostala k Bachovým esencím, aromaterapii a kineziologii. Tyto tři metody spojují to, co jsem hledala.  Tedy možnost práce na sobě samé, léčbu pomocí bylin a dalších přírodních zdrojů. Myslím si, že je důležité, aby člověk dělal v životě to, co ho bav, a já to našla.

Mým snem od dětství bylo věnovat se psychologii, ekologii, archeologii a cestování, přesto jsem se nakonec rozhodla pro studium mezinárodního obchodu. Tento obor v sobě spojuje, i když to tak na první pohled nevypadá, všechny čtyři oblasti. Naučila jsem se psychologii obchodního jednání, několik světových jazyků a měla jsem možnost vycestovat na půl roku do jiné země, poznávat cizí kultury a jejich odlišnosti v hodnotách a přemýšlení, velmi mě i zaujala etika v podnikání, kde se hodně diskutuje o sociální, morální a ekologické odpovědnosti firem.

Po škole jsem začala pracovat v neziskové organizaci zabývající se prací s lidmi s mentálním postižením, kde mohu využívat své znalosti jednak ze studia, ale také z kineziologie. Při své práci se soustředím na jedinečnost každého člověka a na jeho vlastní potenciál.

Ráda pracuji i se zvířaty.