Panna a jinoch

Za životní fázi panny a jinocha v semináři považujeme období od narození do utvoření pevného partnerského svazku. Je to období mládí a radosti z objevování – světa, vlastního těla a síly, nekonečných možností, naděje, lásky, samostatnosti i oddanosti, důvěry ve svět i odvahy mu čelit, víry ve vyšší ideály i ve vlastní schopnosti a dovednosti.

I když se v životě posuneme do dalších fází, předchozí archetypy nás stále ovlivňují. Pokud jsme dary minulého období pochopili a využili, posilují nás dodnes. Pokud se tak nestalo, cítíme nenaplnění, podrážděnost, slabost, smutek či vztek. Naštěstí můžeme potenciál minulých období zpětně objevit, prožít a přenést jeho pozitivní působení do našeho současného života.  

Přechodovými rituály, kterými se budeme zabývat, a které zpětně prožijeme jsou:

Znovuprožitím vývojových mezníků v jejich ryzí podobě přeneseme do svého života více smysluplnosti, radosti a naplnění. Těšíme se, že tímto procesem projdete s námi.

Rituál první menstruace (menarché)

Všechny máme zkušenosti s vlastní menstruací. Mohou být pozitivní a hluboké, ale také plné bolesti, frustrace či spojené s pocity zbytečnosti celého procesu.

Na tomto prožitkovém semináři nejprve podnikneme cestu sami k sobě vstříc pochopení hlubšího významu cykličnosti pro každou z nás a zaměříme se na spirituální podstatu menstruace a její osobní přínosy. Na tomto základě budeme stavět při tvorbě přechodového rituálu první menstruace, kterým si posléze bude moci každá účastnice projít. Všem účastnicím se tak kromě podnětů dostane i individuální podpory, kterou mohou využít pro znovu uchopení vztahu k vlastní cykličnosti.

 

* Pozn. Tyto prožitkové semináře byly vytvořeny ve spolupráci s www.cestazenstvim.cz.