Kineziologie (One brain)

Kineziologie je jemná terapeutická metoda, díky níž dochází k uvolňování stresu a negativních emocí z přítomnosti a minulosti.

S čím mohu pomoci?

Název metody One Brain (Jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem.

Na základě nepříjemných zážitků si vytváříme tzv. energetické bloky, které nám později v určitých okamžicích života brání svobodně myslet a reagovat.  Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, neboli zablokovány, zmocňuje se nás bezmocnost a ztrácí se náš tvůrčí potenciál.  Díky tomu nejsme schopni správně jednat a opakujeme stále stejné, destruktivní a neproduktivní reakce.

Během „odblokování“ využijeme buněčnou paměť těla. Všechny naše prožitky se ukládají do našich buněk. Tyto prožitky můžeme po letech znovu najít a vyvolat. Díky tomu lze zjistit příčinu stresu či problému a následně odstranit úzkost z nepříjemných vzpomínek, které způsobují stres.

Pomocí „odblokování“ a uvolnění negativních emocí dochází ke změně myšlení a k vyřešení daného problému, to umožní tělu nastartovat samouzdravovací proces a navrátit se k původní rovnováze.

Filosofie One Brain (kineziologie) je jednoduchá. Odstraň stres a obnov vlastní volbu ve svém jednání a chování, staň se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít odpovědnost sám za sebe. Záleží vždy a pouze na VOLBĚ člověka.

Jak probíhá odblokování?

Proces je založen na testování svalové reakce, kterou tělo reaguje na podnět. Jemným tlakem na natažené ruce klienta dostává terapeut zpětnou vazbu – odpověď. Negativní emoce sval oslabí a kladná zpevní. Touto cestou lze získat veškeré potřebné informace. Vhodnými technikami nebo cvičením lze energetický blok rychle, jemně a účinně odstranit. Terapeut pomůže klientovi, aby byl po odblokování schopen používat celý svůj potenciál, dostane-li se znovu do podobné stresové situace. Již nereagujeme jako dříve na základě minulé zkušenosti, nejsme uvězněni v minulosti, držíce se starých ničících a neúspěšných modelů chování. Jednáme nyní na základě svobodné VOLBY a napravujeme všechny fyzické a psychické problémy, které jsme až dosud měli.

Jedno sezení trvá cca 1 – 1,5 hodiny.

Místo: Švihov u Klatov (po domluvě Plzeň, Klatovy, Plasy, Praha)

V případě potřeby je možné pracovat i přes prostředníka (dítě do 7 let, člověk v bezvědomí, zvíře apod.).