1. Řepík lékařský (Agrimony)

– ukrývání problémů za usměvavý obličej

 1. Topol osika (Aspen)

– úzkosti, obavy z neznámých příčin

 1. Buk (Beech)

– kritika a netolerance k ostatním

 1. Zeměžluč lékařská (Centaury)

– slabá vůle a ovlivnitelnost

 1. Rožec (Cerato)

– hledání rady a potvrzování u druhých

 1. Slíva třešňová (Cherry Plum)

– vracející se myšlenky, opakované přemílání jednoho problému, strach ze ztráty kontroly

 1. Poupě jírovce (Chestnut Bud)

– neschopnost či neochota poučit se ze zkušeností, opakování stále stejných chyb

 1. Čekanka obecná (Chicory)

– majetnické sklony, egocentrizmus, očekávání od okolí, panovačnost

 1. Bílá lesní réva (Clematis)

– zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost, touha po lepších časech

 1. Plané jablko (Crab Apple)

– přehnaná potřeba čistoty a pořádku, pocit méněcennosti, touha po dokonalosti

 1. Jilm (Elm)

– vyčerpávající pocit přehnané odpovědnosti, velká únava z přepracovanosti

 1. Hořec nahořklý (Gentian)

– sklíčenost, poraženost, ztráta odvahy a motivace

 1. Hlodaš evropský (Gorse)

– beznaděj, zoufalství

 1. Vřes obecný (Heather)

– zabývání se jen sebou, egocentrismus, neustálá potřeba být středem pozornosti

 1. Cesmína ostrolistá (Holly)

– závist, žárlivost, nenávist

 1. Zimolez – kozí list (Honeysuckle)

– žije v minulosti, závislost na něčem, někom z minulosti, lpění na něčem

 1. Habr obecný (Hornbeam)

– chronické odkládání povinností, pocit „pondělního rána“

 1. Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

– netrpělivost

 1. Modřín opadavý (Larch)

– nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti, očekávání neúspěchu

 1. Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

– strach ze známých věcí, fobie

 1. Hořčice polní (Mustard)

– melancholie bez zjevných důvodů

 1. Dub letní (Oak)

– bojuje dál i přes vyčerpanost, přetěžování, přemáhání se za každou cenu

 1. Oliva (Olive)

– extrémní psychické a fyzické vyčerpání, nedostatek energie

 1. Borovice lesní (Pine)

– výčitky, pocit viny

 1. Červený kaštan (Red Chestnut)

– strach nebo přílišná péče o druhé

 1. Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

– hluboké strachy, pocit ohrožení, ztráty bezpečí

 1. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

– vysoké požadavky vůči sobě, vnitřní strnulost, přehnaná touha po vlastní dokonalosti, zásady

 1. Chmerek roční (Scleranthus)

– nejistota, nerozhodnost

 1. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

– prožitý tělesný nebo duševní šok

 1. Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

– extrémní vnitřní duševní útrapy, pocit nesnesitelnosti, beznadějná zoufalost

 1. Sporýš lékařský (Vervain)

– přílišná horlivost, fanatizmus, vnucuje své představy a názory

 1. Vinná réva (Vine)

– silná dominance, nepružnost, tyranie

 1. Vlašský ořech (Walnut)

– neschopnost přijmout změnu

 1. Žebratka bahenní (Water Violet)

– přehnaná hrdost, pocit nadřazenosti, obtížné se druhým svěřit, stažení do sebe

 1. Bílý kaštan (White Chestnut)

– neustále se vracející tíživé myšlenky, vnitřní samomluva

 1. Sveřep větevnatý (Wild Oat)

– nejistota ohledně životního úkolu, hledání životní cesty, neschopnost rozhodnout se

 1. Planá šípková růže (Wild Rose)

– apatie, rezignace

 1. Vrba žlutá (Willow)

– zatrpklost, syndrom oběti, sebelítost

 1. Krizová esence (Rescue Remedy)

– velký psychický stres, šok, traumata, náhlé ztráty, mdloby

– Skládá se ze Slívy třešňové, Bílé lesní révy, Netýkavky žlázonosné, Devaterníku penízkovitého a Snědku okoličnatého